Pro ještě zvídavější

Zdravotní nezávadnost

Velmi častý dotaz se týká zdravotní nezávadnosti infrapanelů. Je to tím, že lidé jsou dnes opatrní ke všemu co září. Toto slovo se používá většinou v negativním významu. Nicméně Slunce září. Září ve velmi širokém spektru vlnových délek el.mag. záření. Od ultrafialového záření (které nám neprospívá) přes viditelné záření (světlo) po infračervené – tepelené záření (zahřívá nás a neškodí nám).

Spektrální křivka

Na obrázku je spektrální křivka panelu ITZ pro teplotu povrchu 104 °C.

teorie3_krivka

Vlnové délky záření, které by mohly být nebezpečné jsou do hodnoty 3000 nm (nanometrů). Je to pásmo vlevo od svislé čárkované přímky. Plocha pod křivkou udává množství vyzářené energie ve Wm-2.

Výkon infračerveného záření panelu ITZ v oblasti 780 – 3000 nm je 0.92 Wm-2, což je víc jak 100x méně než udává směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2006/25/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli. Tato směrnice udává maximální přípustnou hodnotu 100 Wm-2

Výše uvedenou hodnotu 0.92 Wm-2 máme potvrzenou Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

Kontaktujte nás

INFRATOPENÍ, s.r.o.
náměstí Přátelství 1518/4
102 00 Praha
Česká Republika
Nesedíme v kanceláři, volejte nám.

+420 736 538 386

info@infratopeni.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close